Criança

 

Acompanyat per la Rhoda Justel

 

Grup d’intimitat materna per a mares amb nadons.

Un espai segur on baixar les defenses i deixar-se recolzar en aquesta etapa sensible.

Per compartir. Per escoltar. Per mirar … més enllà.

 

Els dimarts de 15.00 a 17.00 h
Compromís trimestral
50 euros mensuals

 

Acollida. Intimitat. Exploració. Sinceritat.
Motricitat per als infants més grans.

Preu molt especial per a embarassades que vulguin assistir d’oients.

 

Informació i inscripcions:
rhodajustel@yahoo.co.uk | tel. 658 487 987